Valitse ao-oppilaitos
Jämsän ammattiopisto_aikuinen.jpg

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Hän työskentelee yhteisöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Kehitysvamma-alan palvelurakenteet uudistuvat ja ne ovat aiempaa yksilöllisempiä. Ominaista ovat moniammatillisuus, verkostoituminen ja monikulttuurisuus.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu sisäistettyihin, eettisesti kestäviin arvoihin ja perusteisiin. Hän osaa tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja hänen läheisiään eri tilanteissa ja elämänvaiheissa sekä erilaisissa toimintaympäristöissä voimavaralähtöisesti siten, että kehitysvammainen henkilö ja hänen lähipiirinsä tulevat kuulluiksi.

Tutkinnon pakolliset osat ovat 

  • Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla
  • Hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja toimintakyvyn havainnointi ja arviointi
  • Yksilöllinen tuki ja hoito

Tutkinnon valinnaiset osat 

  • Tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kommunikointi
  • Arkielämän taitojen edistäminen ja oppimisen tukeminen
  • Yhteistyö perheen ja moniammatillisen työryhmän ja verkostojen kanssa
  • Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla 

Vapaaehtoinen tutkinnon osa 

  • Yrittäjyys 

Lisätiedot

Vastuukouluttaja Päivi Pesonen, puh. 040 341 4363