Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_kauneudenhoitoala.jpg

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Kiinnostaako Sinua itsenäinen ja ihmisläheinen ammatti?

Jalkojenhoito on ihmisläheinen kädentaitoammatti. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.

Työn lähtökohtia ovat ajantasainen tietoperusta, ennaltaehkäisevä toiminta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen. Työssä painottuvat kädentaidot, asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän toimii usein ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myy palveluitaan em. organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille.

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelu on monimuotoista. Opiskelu ja opiskeluaika henkilökohtaistetaan. Päätoiminen opiskelu kestää tavallisesti korkeintaan yhden vuoden ja sivutoiminen opiskelu enintään kaksi vuotta. Voit suorittaa tutkinnon päätoimisena opiskelijana tai työn ohessa.

Opintoihin kuuluvat tietopuoliset opinnot, simulaatiot ja työssäoppiminen. Tietopuoliset opinnot toteutuvat pääosin verkko-opintoina. Simulaatioissa harjoitellaan työn vaatimia taitoja käytännössä ja syvennetään teoreettista osaamista. Työssäoppimisessa hoidetaan asiakkaiden jalkoja erilaisissa toimintaympäristöissä, mm. oppilaitoksen hoitolassa, osuuskuntatoimintana esim. omalla paikkakunnalla tai itse hankitussa työpaikassa.

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta osasta, joista suoritetaan yksi tutkinnonosa.

Pakolliset osat

  • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
  • Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa

Valinnaiset osat, joista valitaan yksi

  • Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä
  • Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto)

Lisätiedot

Vastuukouluttaja Riikka Hautaniemi, puh. 040 341 4430