Valitse ao-oppilaitos

Jyväskylän ammattiopisto_kauneudenhoitoala.jpg

Jalkojenhoidon ammattitutkinto

Kiinnostaako Sinua ihmisläheinen, vuorovaikutus- ja kädentaitoja vaativa ammatti?

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee sosiaali- ja terveysalan työtä asiakaspalvelutilanteissa itsenäisesti omalla vastuualueellaan. Työssä korostuvat vastuullinen päätöksenteko ja oman osaamisen tunnistaminen sekä tiivis yhteistyö moniammatillisessa asiantuntijaverkostossa.

Jalkojenhoitotyön lähtökohtia ovat ajantasainen tietoperusta, ennaltaehkäisevä toiminta sekä terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Työssä painottuvat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja yhteistyö asiakkaan verkoston kanssa.

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon suorittanut tekee perusjalkojenhoidon työtä sosiaali- ja terveysalan sekä kuntoutuksen erilaisissa työyhteisöissä, esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa, hoiva- ja hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä, kauneushoitoloissa ja asiakkaiden kodeissa. Hän voi toimia myös ammatinharjoittajana tai yrittäjänä ja myydä palveluitaan eri organisaatioille ja yksittäisille kansalaisille.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta ja kolmesta valinnaisesta osasta.

Pakolliset osat 

  • Ennaltaehkäisevä ja toimintakykyä edistävä jalkojenhoito
  • Jalkojenhoito osana asiakkaan kokonaishoitoa 

Valinnaiset osat, joista valitaan yksi

  • Ammatinharjoittajana jalkojenhoitotyössä
  • Ammatillinen tutkinnon osa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammatillisesta tutkinnosta (ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 

Lisätiedot

Tutkintovastaava Satu Juvén, puh. 040 341 4474

Aikuiskoulutussuunnittelija Armi Puttonen, puh. 040 341 4436