Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_Hieronta.jpg

Hierojan ammattitutkinto

Kiinnostaako sinua ihmisläheinen hierojan työ?

Hierojan ammattitutkinnon suorittanut työskentelee itsenäisenä ammatinharjoittajana tai toisen palveluksessa erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä, esimerkiksi hoitolaitoksissa, palvelutaloissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä ja kodeissa.

Hierojan ammattitutkinto on näyttötutkinto joka on aikuisille suunnattu joustavatutkinnon suorittamistapa ja jossa korostuvat työelämän tarpeet. Tutkinto suoritetaan tutkinnon osittain jokaiseen tutkinnon osaan liittyy tutkintosuoritus.

Tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, johon liittyvät oppimis- ja näyttösuunnitelmat. Oppimissuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan mm. opiskelijan aikaisemmat opinnot, harrastukset ja työelämäkokemus.

Pakolliset tutkinnon osat 

  • hierojana toimiminen 
  • hieronta hoitotapahtumana 
  • hieroja yrittäjänä 

Valinnaiset tutkinnon osat (valitaan yksi) 

  • osa hierojan erikoisammattitutkinnosta 
  • osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta (pakollinen tutkinnon osa) 
  • osa liikunnanohjauksen perustutkinnosta 
  • osa liikunnan ammattitutkinnosta 

Oppilaitos tarjoaa valinnaisen tutkinnon osan kysynnän ja resurssien mukaan.

Monimuoto-opiskelua

Opiskelu on monimuoto-opiskelua: päivä- ja iltaopiskelua arkipäivinä sisältäen lähiopiskelupäiviä, etä- ja itsenäistä opiskelua, kirjallisia sekä työelämälähtöisiä projektiopintoja/-tehtäviä.

Työssäoppiminen toteutuu henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti erilaisissa hierontaa antavissa työyhteisöissä ja/tai oppilaitoksen omassa hoitolassa. Tutkinnon voi suorittaa myös työn ohessa tai oppisopimuskoulutuksena.

Lisätiedot

Vastuukouluttaja Armi Puttonen, puh. 040 341 4436