Valitse ao-oppilaitos

jämsän ammattiopisto_aikuisille.jpg

Tutkintotavoitteiset koulutukset

Aikuiset voivat osoittaa ammattitaitonsa näyttötutkinnolla ja saada osaamisestaan tutkintotodistuksen. Näyttötutkintona voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai jonkin tutkinnon osan.

Näyttötutkinnot on kehitetty aikuisväestön sekä yritysten ja muiden työyhteisöjen kehitystarpeisiin. Tutkintoon osallistuja voi valita itselleen tarpeellisia osia myös muista tutkinnoista.

Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa määritellään miten, missä ja milloin henkilö suorittaa tutkinnon perusteiden vaatimat tutkintosuoritukset. Samalla arvioidaan, tarvitseeko tutkinnon suorittaja lisäkoulutusta tietyistä tutkinnon osista.

Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa pääasiassa käytännön työtehtävissä. Tutkintotilaisuuteen voi tulla myös ilman valmistavaa koulutusta suoraan työelämästä.

Opinnot sopivat hyvin myös oppisopimuksella suoritettaviksi.

Jämsän ammattiopisto / Aikuiskoulutus / Tutkintotavoitteiset koulutukset Tulosta sivu