Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuisten.jpg

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Näyttötutkinnot tarjoavat erityisesti aikuisväestölle joustavan tavan uudistaa ja ylläpitää ammatillista osaamista. Näyttötutkintojen suorittaminen ei riipu siitä, kuinka ammattitaidon on hankkinut. Osaamista on voinut kertyä työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta.

Jämsän ammattiopiston tarjoamassa valmistavassa koulutuksessa tutkinnon suorittaja voi hankkia ja täydentää osaamistaan. Valmistavan koulutuksen sisältö ja kesto määritellään yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa laadittavassa henkilökohtaisessa tutkinnon suorittamissuunnitelmassa. Opetushallitus on vahvistanut näyttötutkintojen perusteet, joissa määritellään tutkinnoissa vaadittava ammattitaito.

Tutkinto suoritetaan tutkinnonosittain osoittamalla vaadittu ammattitaito pääasiassa käytännön työtehtävissä. Tutkintotilaisuudessa arvioijina toimivat työnantajan, työntekijän ja oppilaitoksen edustajat. Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistuksen/osatutkintotodistuksen.

Näyttötutkintojärjestelmä tukee elinikäistä oppimista ja tarjoaa merkittävän henkilöstön kehittämisvälineen yrityksille.

Näyttötutkinnoissa on kolme tasoa

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot. Näyttötutkintona suoritettu perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin. Tutkinnon suorittamisen nimellislaajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon suorittamisen vaatima aika määräytyy yksilöllisesti. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on valmiudet siirtyä alan työelämään.

Ammattitutkinnon suorittaneilla on alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Ammattitutkinnoissa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja ja noin kolmen vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. ammattitutkinnosta.

Erikoisammattitutkinnon suorittaneet hallitsevat alan vaativimmat työtehtävät. Erikoisammattitutkinnossa ammattitaitovaatimukset on määritelty siten, että henkilö, jolla on alan peruskoulutus tai sitä vastaavat tiedot ja lisäksi täydentäviä sekä syventäviä opintoja ja noin viiden vuoden työkokemus, pystyy todennäköisesti suoriutumaan ko. erikoisammattitutkinnosta.

Lisätietoja

Jos haluat lisätietoa aikuiskoulutusmahdollisuuksista, ota yhteyttä aikuiskoulutuksen Oppi-onlineen.

Hakemisesta saat lisätietoja myös aikuiskoulutuksen hausta. Siellä kerrotaan myös valintaan liittyvistä vaatimuksista.

 

Oppi-online_aikuiskoulutus Jämsä.jpg