Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuisten.jpg

Opiskelumuodot

Aikuisopiskelu on nykyään paljon muuta kuin perinteistä luokkaopetusta. Se voi olla lähiopetusta, itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua tai monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä.

Opiskelumenetelmät vaihtelevat eri aloilla sekä eri koulutuksissa ja opintokokonaisuuksissa. Aikuisopiskelusta ja opiskelukäytännöistä kerrotaan opiskeluun orientoinnin yhteydessä ja opetussuunnitelmissa.

Lähiopiskelu on voi olla esimerkiksi luokassa, työsalissa tai vastaavassa tapahtuvaa opiskelua tai harjoittelua, ryhmätyöskentelyä, seminaarityöskentelyä tai ajo-opetusta. Se voi tapahtua päivällä, illalla tai viikonloppuisin.

Etäopiskelu on yleiskäsite, joka tarkoittaa paikasta riippumatonta opiskelua, jossa opettaja ja opiskelija eivät tapaa toisiaan kasvokkain. Opetuksessa voidaan käyttää hyväksi tieto- ja viestintätekniikkaa.

Opiskelu voi koostua muun muassa erilaisten tehtävien itsenäisestä tekemisestä ja tenteistä. Mahdollista on myös opiskelu yhdessä muiden etäopiskelijoiden kanssa. Etäopiskelussa tehtävien palautuspäivä ja niihin käytettävä aika on sovittu, mutta tarkan ajankohdan voi opiskelija yleensä päättää itse.

Verkko-opiskelu on yksi etäopiskelun muoto. Verkko-opiskelulla tarkoitetaan tietoverkon hyödyntämistä opiskelussa. Opetus voi tapahtua joko kokonaan tai osittain verkossa. Verkkoa voidaan käyttää myös pelkästään muun opetuksen tukena esimerkiksi tiedon jakamisessa.

Tietotekniikkaa ja tietoverkkoa hyödynnetään yhä enemmän koulutuksessa. Lisäksi käytössä on verkko-oppimisympäristö Optima.