Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuisten.jpg

Työvoimakoulutuksessa opiskelevan toimeentulo 

Työvoimakoulutus on työ- ja elinkeinohallinnon rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. Työvoimakoulutus on suunniteltu ensisijaisesti 20 vuotta täyttäneille työttömille tai työttömyysuhassa oleville henkilöille. Tietyin edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen. Työvoimakoulutukseen haetaan TE -toimiston kautta.

Koulutus on opiskelijoille maksutonta. Koulutukseen osallistuvalle työnhakijalle maksetaan koulutuksen ajalta sitä työttömyysetuutta (ansiopäivärahaa, peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea), johon hänellä on oikeus työttömänä olleessaan sekä lisäksi ylläpitokorvausta.

Koulutusaikaisista matka- ja ylläpitokustannuksista on mahdollista hakea ylläpitokorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksen aikaisesta toimeentuloturvasta saa TE-toimistoista, työttömyyskassasta ja Kansaneläkelaitokselta.