Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuisten.jpg

Opiskelu

Tämän päivän aikuisopiskelu on opiskelijalähtöistä, käytännönläheistä oppimista, jossa lisäät osaamistasi hyödyntäen jo aiemmin hankkimaasi osaamista ja kokemusta.

Aikuiskoulutus on suunniteltu aikuisten elämäntilanteisiin sopivaksi. Siinä korostuvat työelämälähtöisyys ja itseohjautuvuus. Opiskelussa tärkeitä ovat yhdessä oppiminen, keskustelu, yhteistyö ja tiedon hakeminen. Oleellista on asioiden ymmärtäminen ja soveltaminen, ei asioiden ulkoa oppiminen. 

Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina ja silloin lähtökohtana ovat tutkinnon ammattitaitovaatimukset. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.