Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuiskoulutus.jpg

Huumausainetestaus ja kurinpito


Huumausainetestaus koskee kaikkia koulutuskuntayhtymässä opiskelevia opiskelijoita kaikissa tutkinnoissa, myös ennen 1.1.2012 aloittaneita.

Lain (951/2011 34 a §) asettamin edellytyksin koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Koulutuksen järjestäjä vastaa tässä pykälässä tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta todistuksesta aiheutuvista kustannuksista. Opiskelijalle tehtävään huumausainetestaukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveyshuoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään työntekijän testauksesta.

Kurinpitoon liittyvän kirjallisen varoituksen antamisesta sekä opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä on kerrottu laissa ammatillisesta koulutuksesta kohdissa (951/2011 35 § ja 35 a §).