Valitse ao-oppilaitos

Jämsän ammattiopisto_aikuiskoulutus.jpg

Opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Terveydentilavaatimukset ja soveltumattomuus opiskeluun (SORA-säädökset)

1.1.2012 ovat tulleet voimaan ns. SORA-säädökset (Opiskeluun SOveltomattomuuden RAtkaisuja). Niiden tavoitteena on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja sen jälkeisessä työelämässä lisäämällä koulutuksen järjestäjien mahdollisuutta puuttua tilanteisiin, jotka liittyvät opiskelijoita koskeviin soveltumattomuus- ja turvallisuuskysymyksiin.

Säädöksillä pyritään edistämään potilas- ja asiakasturvallisuutta, liikenteen turvallisuutta, alaikäisten turvallisuutta sekä opiskelijan itsensä ja opiskelu- ja työyhteisön turvallisuutta. Säädöksissä turvataan opiskelijan oikeusturva ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksen pääperiaate on edelleen esteettömyys.

Säädökset koskevat

  • lakia ammatillisesta koulutuksesta,
  • lakia ammatillisesta aikuiskoulutuksesta,
  • ammattikorkeakoululakia,
  • yliopistolakia,
  • rikosrekisterilakia ja
  • lakia opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta. 


Säädöksissä on kaikkia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja koskevia säädöksiä. Tämän lisäksi on tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia opiskelijaksi ottamiseen ja säädöksiä opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyen humanistisella ja kasvatusalalla, tekniikan ja liikenteen alalla, luonnonvara- ja ympäristöalalla sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla.

Lisätietoa säädöksestä ja sen tulkinnasta alasivuilta:

Jämsän ammattiopisto / Aikuiskoulutus / Hakeutuminen / Opiskelijaksi ottamisen edellytykset Tulosta sivu